61481 - Δείκτης Μνημοσύνης

Ν. Λυγερός

Η τοποστρατηγική απαιτούσε δείκτη μνημοσύνης
για ν’ αγγίξει τη Χρονοστρατηγική.
Αν δεν διάβαζες παρτιτούρα
δεν μπορούσες να παίξεις σε βάθος.
Όμως ο δείκτης νοημοσύνης
απαιτούσε στρατηγική.
Μια βάση δεδομένων δεν επαρκούσε.
Η υπερδομική διαχείριση των γεγονότων
ήταν αναγκαία
διότι η ιστορία δεν ήταν μόνο πραγματικότητα.
Σκέφτηκε το πείραμα
που είχε ζήσει στο Πανεπιστήμιο.
Έπρεπε ν’ αλλάξει το βλέμμα τους…
Για να βλέπουν και μέσα στο σκοτάδι.
Αλλιώς η ιστορία θα παραμένει σκοτεινή.
Ήταν άλλα εργαλεία.
Η μεγάλη εικόνα ήθελε νυχτερινή όραση.
Έκλεισε τα μάτια του
και άρχισε να παίζει
για να δει τους ήχους
με τα δάκτυλά του.
Πλάγια σκέψη.
Test.