61490 - Τα παράλογα επιχειρήματα

Ν. Λυγερός

Λόγω αδιαφορίας και άγνοιας
η κοινωνία είχε καταντήσει
να αποδέχεται
να αποκαλεί η βαρβαρότητα
τους πρόσφυγες
έποικους…
Επειδή είχε ξεχάσει την εισβολή
και την κατοχή
η κοινωνία ερμήνευε την απελευθέρωση
ως μια πράξη εποικισμού…
Αυτό ήταν το απίστευτο της υπόθεσης.
Το ένιωθε όλο και πιο βαθιά.
Ακόμα κι αυτοί που έλεγαν
ότι αγαπούσαν την Ανθρωπότητα
ήταν ικανοί να είναι άδικοι
με άλλους λαούς
επειδή δεν ήξεραν τίποτα για τους πρόσφυγες
και για τον πόνο τους.
Είχαν ξεχάσει το παρελθόν
και το αγνοούσαν.
Έβλεπαν μόνο το παρόν
σαν να ήταν η αρχή
και τελικά ακολουθούσαν
τα παράλογα επιχειρήματα.