61494 - Οι χάρτες του παρελθόντος

Ν. Λυγερός

Χρειάστηκε χάρτες του παρελθόντος
για να εξηγήσει τι είχε γίνει στους δικούς του.
Οι χάρτες έδιναν την εντύπωση
ότι ήταν φανταστικοί
για όσους γνώριζαν μόνο το παρόν.
Κι όμως σιγά σιγά έδειξε
τα θεμελιακά στοιχεία
που προκάλεσαν ιστορικά γεγονότα
τα οποία είχαν ένα ίχνος
και μέσα στο παρόν
ακόμα κι αν δεν το είχαν προσέξει…
Αυτές οι λεπτομέρειες
γινόταν αντιληπτές μέσω χρονοστρατηγικής.
Άλλοι έβλεπαν μόνο πλατείες
εκεί που υπήρχαν τείχη.
Άλλοι έβλεπαν ναούς
εκεί που υπήρχαν ιερά.
Αλλά τους έδειξε
ότι η αλήθεια είχε βάθος χρόνου
και η τακτική δεν επαρκούσε
για να τη δει.
Οι χάρτες είχαν μέσα τους
τη βαρύτητα της ιστορίας
που αποτελούσε το υπόβαθρο
της στρατηγικής.