61509 - Η βαθιά μνημοσύνη

Ν. Λυγερός

Έπρεπε να μαθευτεί ότι το κράτος της βαρβαρότητας
είχε γεννηθεί μετά τη Γενοκτονία.
Έτσι εκμεταλλεύτηκαν οι βάρβαροι
την απουσία των θυμάτων.
Αλλά ποιος ήξερε ότι είχε πλαστεί σε άλλη
χώρα και ότι άλλαξε μόνο μετά.
Ποιος πρόσεξε ότι δεν είχε την ίδια πρωτεύουσα;
Μπορεί και κανείς
από τα θύματα της εποχής
αλλά μετά;
Εκεί ποια ήταν η δικαιολογία;
Και ποιος θυμόταν ότι είχε κρατήσει
μόνο μήνες
πριν υποστεί μια άλλη βαρβαρότητα
κόκκινη αυτή τη φορά.
Ποιος θυμόταν ότι είχε πλαστεί
για δεύτερη φορά
πριν ενσωματωθεί
στην βάρβαρη ένωση;
Και μετά ότι είχαν βάλει
τα θύματα, τους αθώους και τους βάρβαρους
όλους μαζί σε μια ομοσπονδία.
Αλλά ποιος τα έψαχνε πια.
Και γι’ αυτό συνέχισε να γράφει
όλο το βράδυ…