61510 - βάρβαρη ανεξαρτησία

Ν. Λυγερός

Το κόκκινο είχε σβήσει το πράσινο.
Αλλά η βαρβαρότητα είχε παραμείνει.
Μάλιστα εκδηλώθηκε και μετά
αφού και πάλι άλλαξε το κράτος
και σαν να μην έφτανε αυτό
επανήλθε και άλλο χτύπημα
μαύρο αυτή τη φορά
υποτίθεται για να αποφευχθούν
εθνικές βίες.
Μόνο μετά το κράτος
έλαβε τη βάρβαρη ανεξαρτησία του
ύστερα από την επίσημη κατάρρευση του κόκκινου.
Δεν απέφυγε τον εμφύλιο
που επανέφερε το κόκκινο στοιχείο
που έγινε και κληρονομικό στη συνέχεια.
Αφού ο διάδοχος είναι αυτός
που έκανε τον πόλεμο
για ν’ αρπάξει και πάλι
τον μαύρο κήπο…
Αλλά ποιος πρόσεχε αυτές τις λεπτομέρειες
ενώ ήταν η ουσία
αν κάποιος ήθελε να πετύχει η υπέρβαση
που θα οδηγούσε στην απελευθέρωση
ενός βασανισμένου λαού;