61529 - Για να μάθεις

Ν. Λυγερός

Για να μάθεις
να αγαπάς
πρέπει να ξέρεις
να υποφέρεις
για τον άλλο
αλλιώς δεν θα ζήσεις
την ετυμολογική
εμπάθεια
που επιτρέπει
τη γνήσια
βοήθεια.