61542 - Τα νεκρά μουσικά όργανα

Ν. Λυγερός

Ποιος έβλεπε
τα μουσικά όργανα
που δεν έπαιζαν
σαν νεκρούς;
Ποιος έβλεπε
την ανάστασή τους
κάθε φορά
που ένας άνθρωπος τα έπαιρνε στα χέρια του
για να ζήσει η μουσική;
Ποιος ένιωθε τη χαρά τους
και τη μεταχαρά που προκαλούσαν;
Αυτό για τον οργανοπαίχτη που είχε πεθάνει.
Ποιος θα έπαιζε
με τα όργανά του;
Περίμενε ήδη το πρώτο μετά τη μέθοδο
αλλά τώρα ήξερε
ότι θα ήταν υπεύθυνος
και για το δεύτερο με την έκταση
για να ζήσει ακόμα περισσότερο
η μνήμη του
και πέρα από τα όρια.
Ήταν ζωντανό παράδειγμα
αναθεμελίωσης της μνημοσύνης
μέσω νοημοσύνης.