61578 - Στην αγκαλιά

Ν. Λυγερός

Στην αγκαλιά
της μάνας
όταν υπάρξει
ανάγκη
να της πεις
το Πάτερ Ημών
για να ζήσει
την αλλαγή
κύκλου
με τον πιο όμορφο
τρόπο.