61583 - Το παράδειγμα της ανθρωπιάς

Ν. Λυγερός

Ποιος μπορεί να νιώσει
πώς πέθαναν οι γενοκτονημένοι;
Κανείς.
Εκτός αν είχε μέσω Διδασκαλίας
να δει στην πράξη
πόσο αξίζει κάθε ζωή
και πόσο όμορφη είναι η ψυχή.
Μόνο τότε έβλεπε κανείς
τι σημαίνει ψυχικά
μια γενοκτονία.
Αλλιώς εξετάζει μόνο τις ζωές
και ξεχνά τις ψυχές.
Ενώ στον αγώνα
που δίνει κάθε ψυχή
έβλεπαν επιτέλους
ότι τα θύματα
δεν ήταν απλώς ανώνυμες πέτρες
πάνω σε μία επιφάνεια
αλλά ψυχές
που έπρεπε να σωθούν
ακόμα και μετά.
Αυτό που είχαν ζήσει μαζί
τους είχε δυναμώσει.
Γιατί ήξεραν ότι οι γενοκτόνοι
ήθελαν να σκοτώσουν τις ψυχές.