61585 - Το αίνιγμα

Ν. Λυγερός

Για τους περισσότερες αναλυτές
αυτές οι καταστάσεις δεν ήταν μόνο παράξενες
αλλά και απρόβλεπτες.
Αποτελούσαν ένα αίνιγμα.
Εξέταζαν κάθε μέρα την επικαιρότητα…
Και θεωρούσαν ότι ήταν ειδικοί.
Στην πραγματικότητα ήξεραν
μόνο αυτά που ήξεραν ήδη οι δημοσιογράφοι
και τα αναμασούσαν
χωρίς να μπορούν να αξιοποιήσουν
τα βαθιά νοητικά σχήματα
της χρονοστρατηγικής
ενώ αυτή τα εξηγούσε
σε αυτούς που τη μελετούσαν
εντός των αιώνων.
Το αίνιγμα είχε λύση
όσο απίστευτο κι αν ήταν
για όσους δεν ζούσαν την ουσία
μαζί με τον Χρόνο.
Ήταν αίνιγμα για τις κοινωνίες
όχι για την Ανθρωπότητα.
Ενώ ήταν του Χρόνου
και υπηρέτης της Ανθρωπότητας
προετοιμασμένος για τη συνέχεια.