61594 - Εκτός προπαγάνδας

Ν. Λυγερός

Ήταν απίστευτα δύσκολο να σκεφτούν οι αθώοι
εκτός προπαγάνδας.
Διότι όλα ήταν φτιαγμένα
για να εκφυλίζουν τη σκέψη
των μη ειδικών.
Έπρεπε λοιπόν πρώτα
να καταλάβουν ότι βρίσκονται
εντός προπαγάνδας
για να θελήσουν να βγουν
μετά από μια υπέρβαση
αφού ξεπεράσουν το νοητικό σοκ της αλήθειας.
Πώς μπορούσε κάποιος
που είχε γεννηθεί σ’ ένα κράτος προπαγάνδας
να αντιληφθεί ότι βρίσκεται
σε πλαίσιο βαρβαρότητας.
Ήταν λοιπόν απαραίτητο να υπάρξει
μια τεράστια αναθεμελίωση
για να επανέλθει
η υπερδομή της Ανθρωπότητας
και να αλλάξουν τα συστήματα αναφοράς
που είχαν επιβληθεί
πάνω στους αθώους
επειδή δεν είχαν επαφή
με τους δίκαιους.