61596 - Παράδοξο κενό

Ν. Λυγερός

Το παράδοξο της υπόθεσης
ήταν ότι ακόμα και οι πρόσφυγες
έπεφταν σε αυτήν την παγίδα
και ήταν ικανοί να κατηγορήσουν
άλλους πρόσφυγες
με τον πιο βάρβαρο τρόπο
αφού τους καταδίκαζαν
χωρίς να ξέρουν
ότι είναι το ανάλογό τους.
Και το πιο απίστευτο ήταν
ότι ήθελαν να διεθνοποιήσουν
το ζήτημά τους
ενώ λειτουργούσαν ενάντια στον στόχο τους
χωρίς να το ξέρουν.
Ήταν λοιπόν αναμενόμενο
να μην υπάρχουν πολλές εξελίξεις
αφού δεν είχαν τη δυνατότητα
να δημιουργήσουν συμμαχίες
για να αξιοποιήσουν στρατηγικά
τα νέα δεδομένα
κατά της βαρβαρότητας της κατοχής.
Με άλλα λόγια ήταν οι ίδιοι βάρβαροι
με τον εαυτό τους.
Αυτό ήταν το παράδοξο κενό.