61602 - Κινήσεις στο μέτωπο

Ν. Λυγερός

Το μέτωπο είχε πολλαπλασιαστεί.
Γινόταν πιο βαθύ
και είχε ξεπεράσει τα όρια της τοποστρατηγικής.
Κανείς δεν μπορούσε πια
να πει ότι το πρόβλημα
ήταν τοπικό.
Δεν ήταν πια ένα θέμα
κλασικής διαχείρισης κρίσης.
Είχε μέσα του τη χρονοστρατηγική
με αποδεδειγμένο τρόπο.
Καμιά εκεχειρία δεν λειτουργούσε
χωρίς ενίσχυση.
Καμιά συμφωνία δεν είχε μέλλον
αν δεν είχε ιστορικό υπόβαθρο
και ο καθένας μπορούσε
να το αντιληφθεί
όσο ισχυρή κι αν ήταν
η βάρβαρη προπαγάνδα.
Ο αγώνας δεν μπορούσε να περιοριστεί.
Όσοι μιλούσαν παλαιότερα
για διπλωματικές λύσεις
που ήταν ανεξάρτητες
από το πλαίσιο του δικαίου
είχαν σβήσει.