61623 - Η εφαρμογή του νόμου

Ν. Λυγερός

Αναρωτήθηκε
γιατί είχαν ξεχάσει τον νόμο;
Μήπως λόγω παρελθόντος;
Μήπως δεν ήθελαν να υπάρχει;
Υπήρχε όμως και ζούσε μέσα
σε όλους αυτούς
που πίστευαν στην ιστορία,
που έβλεπαν τη συνέχεια.
Η βαρβαρότητα ήθελε να ξεχαστεί ο νόμος
και να μη γίνει καμία αναφορά
σε αυτόν
για να μη φανεί ο θύτης.
Για να μην ξέρουν οι αδιάφοροι
ποιος είναι πραγματικά το θύμα.
Ο νόμος ήταν ανθρώπινος
αφού υποστήριζε τη μνημοσύνη
έτσι προστάτευε τους αθώους
που είχαν χάσει τις ιδιοκτησίες τους
στο παρελθόν.
Τώρα όμως μπορούσαν να τις διεκδικήσουν
και να επανέλθουν.
Ήταν μια αναθεμελίωση.
Αυτό ήταν το θαύμα της επιστροφής
στα πάτρια εδάφη.