61624 - Οι ψευδοφιλίες

Ν. Λυγερός

Έπρεπε να σταματήσουν οι ψευδοφιλίες
διότι αποτελούσαν μια ψευδαίσθηση.
Καμιά από αυτές δεν είχε παράξει
ένα έργο ουσίας στη γεωπολιτική
αντιθέτως ήταν βάρβαρα εργαλεία
που προκαλούσαν κόστος στους λαούς.
Διότι έδιναν την εντύπωση της προστασίας.
Ήταν μάλιστα και ένα πλαίσιο
καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Γιατί τα κράτη θυσίαζαν εύκολα τους πρόσφυγες
για να σώσουν το τομάρι τους
όταν θεωρούσαν ότι δεν είχαν άλλο μέλλον.
Υπήρχαν Συμφωνίες
που είχαν βασιστεί
πάνω σε τέτοιες ψευδοφιλίες
και οι λαοί έπεφταν στην παγίδα
που είχαν υπογράψει οι πολιτικοί
για να ξεφύγουν οι ίδιοι
από τα προβλήματά τους.
Οι ψευδοφιλίες
ήταν η γενίκευση των κοινωνικών επαφών
δεν ήταν σχέση
ούτε δεσμός
μόνο βάρβαρα δεσμά.