61626 - Οι ζωντανοί μάρτυρες

Ν. Λυγερός

Ήταν σπάνιοι οι μαχητές
που μπορούσαν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά
μετά τον θάνατο των δικών τους.
Αυτό φαινόταν μετά τις πολεμικές φάσεις
αλλά βέβαια και στις γενοκτονίες.
Το φαινόμενο ήταν ακόμα πιο κατανοητό
στην περίπτωση των επιζώντων.
Διότι πάντα είχαν τύψεις
επειδή ήταν ακόμα ζωντανοί
ενώ οι δικοί τους είχαν πεθάνει.
Οι ένοχοι ήταν οι γενοκτόνοι
αλλά οι επιζώντες ένιωθαν
ότι δεν είχαν κάνει το πρέπον
που ήταν να πεθάνουν με τους άλλους.
Ήταν βέβαια λάθος.
Διότι οι επιζώντες ήταν οι μάρτυρες
ενάντια στη βαρβαρότητα.
Οι ζωντανοί μάρτυρες.
Αυτοί έπρεπε να βοηθήσουν
για να παλέψουν τελικά
ενάντια στη βαρβαρότητα
οι ζωντανοί μάρτυρες
είχαν και κληρονόμους.
Ήξερε ότι έπρεπε να ενεργοποιηθούν
για να ζήσουν τον αγώνα της συνέχειας.