61660 - Οι ιερές τέχνες

Ν. Λυγερός

Ήταν δύσκολο να εξηγήσει
ποιος ήταν ο σκοπός αυτών των μελετών.
Η μουσική δεν φαινόταν κατάλληλη
για ν’ αντισταθεί στη βαρβαρότητα.
Δεν έβλεπαν όλοι τη μάχη
που υπήρχε ανάμεσα στις νότες και τον θόρυβο.
Δεν ήξεραν για τις ιερές τέχνες.
Για να καταλάβουν ότι ήταν μία από αυτές
όπως ήταν η ζωγραφική, η καλλιγραφία
και το go…
Και πως να δουν τη χρησιμότητα
στον τομέα της στρατηγικής.
Όμως η Ανθρωπότητα ήταν ποικιλία
και ήθελε προστασία
με πολλαπλό τρόπο.
Η βαρβαρότητα είχε προσπαθήσει
πολλές φορές
να καταστρέψει τις ιερές τέχνες
αλλά είχαν αντισταθεί.
Το go είχε ξεπεράσει
και την απαγόρευση της κόκκινης.
Έτσι ήταν η μεγάλη εικόνα
πάνω στο goban
της Ανθρωπότητας.