61696 - Η θεαματική αναλογία

Ν. Λυγερός

Πώς θα μπορούσε κάποιος θεσμός
να επιβάλει σε μία χώρα
να μην επιλέξει την πρωτεύουσά της;
Ειδικά μετά την απελευθέρωσή της…
Τι θα έλεγαν αν μία χώρα
που είχε ζήσει τόσα χρόνια
με κατεχόμενα εδάφη
να καταφέρνει επιτέλους
να απελευθερώσει την πρωτεύουσά της
και μετά να της εξηγούν όλοι
ότι έχει κάνει μία παρανομία;
Και ταυτόχρονα η ίδια η χώρα
να ζητά από τους κατοίκους της
να μην προσκυνούν
τον πιο σημαντικό ναό τους
για να μην θεωρηθεί
ότι παρενοχλούν τους άλλους.
Σκέφτηκε ότι υπήρχαν αναλογίες
με καταστάσεις που ήταν γνωστές
εδώ και δεκαετίες
και μετά ήρθε η θεαματική με την Πόλη.
Ποιος θα επέλεγε
τη βαρβαρότητα
και θα απαγόρευε την απελευθέρωσή της.
Μόνο ένας βάρβαρος
και αυτό δεν θα έφτανε.