61702 - Ιερή θάλασσα

Ν. Λυγερός

Είχε τολμήσει η βαρβαρότητα να διεκδικήσει
και την ιερή θάλασσα
ενώ αυτή άγγιζε την ιστορία.
Ποιος θα το πίστευε;
Κι όμως είχε αξιοποιήσει
το έγκλημα της ουδετερότητας
για να πληγώσει τη μνήμη.
Η νοημοσύνη όμως
είχε αρχίσει την αντεπίθεσή της
γιατί ήξερε ότι ήταν ο μόνος τόπος
να βάλει τη βαρβαρότητα στη θέση της.
Μπορούσε η τελευταία να λέει ό,τι θέλει
στο τέλος όμως ήταν υποχρεωμένη
να κάνει πίσω
όταν έβλεπε ότι η αντίσταση ήταν ισχυρή
και δεν της άφηνε κανένα περιθώριο
όσο και να ήθελε να χτυπήσει τους αθώους.
Έτσι ακόμα και αυτοί
που δεν πίστευαν
έβλεπαν την ουσία
να αλλάζει την πραγματικότητα
χάρη στις υπερβάσεις
που δεν είχαν φανταστεί
λόγω ραγιαδισμού.