61717 - Ιερή ταξινόμηση

Ν. Λυγερός

Το ιερό είναι φτιαγμένο
για να είναι σεβαστό από τους πιστούς.
Το ιερό είναι φτιαγμένο
για να προστατεύεται.
Το ιερό αν γίνεται στόχος
είναι από τη βαρβαρότητα.
Κι αν το ιερό καταπατείται
με τον πιο επίσημο τρόπο
τότε η βαρβαρότητα είναι θεσμική.
Αν το ιερό μπει σε μια ιερή ταξινόμηση
για να μην είναι πια το πρώτο
είναι γιατί υπάρχει λόγος
απόγνωσης του άλλου
αλλά και κατοχής του άλλου
για να φανεί ότι δεν ανήκει πια
στο πλαίσιο του παρελθόντος.
Όσο για το νέο ιερό
μπορεί ταυτόχρονα να αποτελεί
έμμεσο τρόπο
να ανταγωνιστεί ιερό
που βρίσκεται αλλού
και το οποίο ελέγχεται από άλλη εξουσία.
Έτσι η βαρβαρότητα μπορεί να χτυπήσει
ταυτόχρονα δύο στόχους.
Δεν έπρεπε να το ξεχάσουν οι άνθρωποι.