61730 - Ο διπλός ήχος

Ν. Λυγερός

Ο διπλός ήχος
είχε φέρει
άλλο ύφος
στη νουβέλα
που πολλαπλασιαζόταν
όσο περνούσε
ο χρόνος
για να καλυφθούν
τα κενά
της ιστορίας,
για να ξεπεραστούν
τα εμπόδια
που είχε
κατασκευάσει
η ιδεολογική
προπαγάνδα.