61731 - Δίπλα στο κλαρίνο

Ν. Λυγερός

Οι ειδήσεις είχαν επιβεβαιώσει τις σκέψεις του.
Αυτό του είπαν οι δικοί του.
Δεν περίμενε αυτή την πληροφορία
διότι ήταν ήδη του παρελθόντος
για τη στρατηγική.
Εξέταζε το μετά της.
Η μερική επίλυση δεν ήταν λύση.
Αυτό ήταν το μόνο σίγουρο.
Οι εξωτερικές πιέσεις λειτουργούσαν σαν φθορές.
Διότι καθυστερούσαν την όλη διαδικασία
της απελευθέρωσης…
Όμως υπήρχε η αρχή
και αυτό επαρκούσε για την αλλαγή φάσης…
Έπιασε το κλαρίνο και έπαιξε ένα μοτίβο
με τις πιο βαθιές νότες
που είχε στη διάθεσή του.
Έτσι ακούστηκε η κατάδυση της ιστορίας
χάρη στη βαθύτητα του Χρόνου.
Κράτησε τις νότες έως το τέλος
και η τελευταία αναπνοή έζησε
σαν να είχε βάλει
τις πέτρες
σ’ ένα Tsumego ζωής
χωρίς Ko
λόγω ομορφιάς.