61750 - Εσωτερική και επεκτατική θρησκεία

Ν. Λυγερός

Υπήρχαν εσωτερικές θρησκείες
και δεν εννοούσε μόνο τις εσωτεριστικές.
Υπήρχαν επεκτατικές θρησκείες
και δεν εννοούσε μόνο τις αυτοκρατορικές.
Όμως οι χειρότερες για την Ανθρωπότητα
ήταν αυτές που είχαν τα δύο χαρακτηριστικά μαζί.
Διότι αυτές δεν είχαν κανένα πρόβλημα
να αφανίσουν οποιοδήποτε ανθρώπινο εμπόδιο
στον επεκτατικό τους ζωτικό χώρο.
Θεωρούσαν ότι αυτοί που δεν ήταν της θρησκείας τους
δεν μετρούσαν
έτσι ακόμα και η δολοφονία τους
δεν αποτελούσε έγκλημα
για τη βαρβαρότητα τους.
Αυτά τα δυο συστατικά μαζί
επαρκούσαν για να χαρακτηρίσουν
μια θρησκεία βαρβαρότητας.
Και το μίσος που είχε κατά της Ανθρωπότητας
ήταν ριζοσπαστικό
γιατί δεν ήθελε να μείνει τίποτα
από όλα όσα ήταν εκτός του ελέγχου της.
Ήταν θρησκεία αποκλειστικότητας
που είχε μετατραπεί
σε θρησκεία αποκλεισμού
για δούλους.