61753 - Το κρυφό κλειδί

Ν. Λυγερός

Είχε ανακαλύψει το κλειδί που επέτρεπε να ζήσει το Do#.
Ήταν πιο διακριτικό από εκείνα
που αντιστοιχούσαν στα Lab, La και Sib.
Ίσα ίσα που το πρόσεχε κανείς.
Και γι’ αυτό έπρεπε να ενισχυθεί.
Είχε συμβεί το ίδιο και στα μικρά κατεχόμενα
αλλά και σ’ εκείνα του Καυκάσου.
Στους Αγίους Τόπους στη συνέχεια
αλλά και στα Μεγάλα Κατεχόμενα…
Δίχως βέβαια να ξεχάσει εκείνα της ερήμου.
Ακόμα κι αν ήταν δύσκολο να το αντιληφθεί
κάποιος εξωτερικός παρατηρητής
εκείνος συνέχιζε τη διείσδυση
εντός των κατεχομένων
για να ζήσει η ελευθερία του μέλλοντος
χωρίς να φοβάται τη βαρβαρότητα
που περιοριζόταν όλο και περισσότερο
λόγω της οργανωμένης αντεπίθεσης.
Σκεφτόταν οργανικά
το όλο θέμα.
Ήταν διάφορα tsumegos
πάνω στο ίδιο goban
και τα έβλεπε μ’ έναν κοσμικό τρόπο
λόγω απαίτησης
της Ανθρωπότητας.