61760 - Η βάρβαρη απορρόφηση

Ν. Λυγερός

Η απορρόφηση του ιερού
σε μια δογματική δομή
δεν ήταν πράξη σεβασμού
αλλά εκφυλισμού
διότι ήταν πράξη βαρβαρότητας.
Το πιο ιερό του άλλου
δεν μπορούσε να είναι ασήμαντο
για σένα
και να λες ότι είναι ιερό.
Αν κάποιος ήταν ικανός
να δει την Ακρόπολη
σαν το Μολών λαβέ
των Αθηναίων
τότε μπορούσε να δει
και μερικά αόρατα στοιχεία
της βαθύτητας.
Η δυσκολία ήταν πάντα η ίδια.
Η αθωότητα δεν έφτανε
για να βοηθήσει κάποιος
την Ανθρωπότητα.
Οι δικοί του έπρεπε
να γίνουν δίκαιοι.
Αναδιατύπωση.
Να μην είναι άδικοι.
Αυτό ήθελε μόνο.
Τα άλλα θα τα έκανε.