61762 - Το παράδοξο δίλημμα

Ν. Λυγερός

Αλλαγή φάσης.
Ο πόλεμος ενάντια στη βαρβαρότητα
έπρεπε να είναι ολοκληρωτικός.
Αυτό πίστευαν οι αθώοι.
Τα πράγματα ήταν πιο πολύπλοκα.
Η βαρβαρότητα δεν εξαφανιζόταν τόσο εύκολα
διότι ήταν ικανή να επηρεάσει
τους αθώους.
Και μόνοι τους οι τελευταίοι
υποστήριζαν τους βάρβαρους
λέγοντας ότι έπρεπε
να κάνουμε συμβιβασμούς.
Με αυτόν τον τρόπο η βαρβαρότητα
εξασφάλιζε την επιβίωσή της.
Ο σπόρος που είχε φυτρώσει σε αθώους

τους μετέτρεπε αναπόφευκτα σε βάρβαρους
θα έπρεπε λοιπόν
θεωρητικά τουλάχιστον
για να αφανιστεί εντελώς η βαρβαρότητα
να εξαφανιστούν και οι αθώοι.
Αλλά αυτό δεν το ήθελε η Ανθρωπότητα.
Και δεχόταν το κόστος του παράδοξου διλήμματος.
Γι’ αυτό ο ρόλος των δίκαιων
ήταν τόσο δύσκολος.
Έπρεπε να προστατέψουν την Ανθρωπότητα
και από την αθωότητα.