61789 - Οι αναξιόπιστοι

Ν. Λυγερός

Οι αναξιόπιστοι δεν είχαν
ούτε αρκετές γνώσεις
ούτε αρκετά κότσια
για ν’ αντισταθούν.
Δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν
από το να ακολουθούν το δόγμα
της πλειοψηφίας της κοινωνίας
χωρίς ποτέ ν΄ αναρωτηθούν αν ήταν σωστό!
Έτσι μιλούσαν μόνο για όσα ήταν αποδεκτά
από όλους.
Για τον ίδιο λόγο ήταν πάντα
με το μέρος της πλειοψηφίας
για να μην έχουν προβλήματα.
Το πρόβλημα ήταν η προσποίηση.
Ήθελαν να μοιάζουν με αυτό που δεν ήταν.
Στην ουσία ήταν οι κρυφτοδογματικοί.
Ακολουθούσαν κρυφά το δόγμα τους
που δεν ήταν καν τα πιστεύω τους.
Και αντί να παλεύουν ενάντια στη βαρβαρότητα
καθυστερούσαν την άμυνα της Ανθρωπότητας.
Είχαν μέσα τους μια κοινωνική δειλία
και ένα ταξικό βλέμμα
που δεν έβλεπε την ιστορία της Ανθρωπότητας
αλλά μόνο την άποψη
της κοινωνίας.