61797 - Το μίσος του συστήματος

Ν. Λυγερός

Το μίσος του συστήματος
επικεντρωνόταν ενάντια
στην έννοια του ήρωα.
Διότι εκ φύσης είναι αντίθετο
στην ιδεολογία της απόλυτης ισότητας.
Οι ήρωες ήταν εχθροί του συστήματος
γιατί η φύση τους αμφισβητούσε
την απόλυτη ιεραρχία
που ισοπέδωνε τα πάντα.
Έτσι και τώρα
τα πράγματα δεν είχαν αλλάξει.
Το μίσος ήταν πάντα το ίδιο.
Αλλά η Ανθρωπότητα
αγαπούσε τους ήρωες
γιατί έδειχναν το φωτεινό μονοπάτι
με το παράδειγμα της ζωής τους
και του έργου τους
έτσι λειτουργούσαν
ως υπηρέτες της.
Ένας επαρκούσε
για να αλλάξει την πορεία
ενός λαού
στον αγώνα
κατά της βαρβαρότητας.
Γι’ αυτό ήταν εχθροί
των ριζοσπαστικών συστημάτων.