61803 - Το κόμμα της βαρβαρότητας

Ν. Λυγερός

Το κόμμα της βαρβαρότητας
ήθελε να ελέγχει τα πάντα
εντός της φυλακής του κράτους
και γι’ αυτό απαγόρευε στους πολίτες
εκτός του κράτους να έχουν τη δυνατότητα
να εκλέξουν θεσμικά τους αντιπροσώπους τους.
Ήταν αυτό το κόμμα
το διάδοχο των αυταρχικών συστημάτων
κι αν δεν είχε καταφέρει να επιβληθεί
ήθελε πάντα να ελέγχει
με κάθε τρόπο τους πολίτες
για την ασφάλειά του.
Ήταν ένας τρόπος να μην υπάρχουν παρεμβάσεις
από το εξωτερικό
οι οποίες θα ήταν κινήσεις απελευθέρωσης.
Το κόμμα έβλεπε τους πάντες
σ’ ένα κλειστό κόσμο.
Λειτουργούσε κατ’ εικόνα.
Έτσι έπρεπε να δοθεί μάχη
ακόμα και για αυτό το αυτονόητο
που δεν ήθελε η βαρβαρότητα.
Ήταν κόμμα που συντηρούσε απόλυτα
τις αυταρχικές του αρχές
διότι πίστευε ότι είχε το δικαίωμα
να καταπιέζει τους ανθρώπους
για να επιβιώσει το σύστημα.