61804 - Το βιβλίο του άλλου κόσμου

Ν. Λυγερός

Μόλις ήρθε το βιβλίο
από την άλλη πλευρά του κόσμου
χάρηκε γιατί ήξερε πως ήταν σημάδι φιλίας
με την έννοια των φιλικών.
Αφορούσε τη διδασκαλία και την τέχνη του πολέμου
σε επίπεδο φιλοσοφίας.
Ήταν μια κατάδυση στη βαθύτητα
ενός κόσμου που τον άγγιζε
εδώ και αιώνες.
Δεν είχε κανένα στοιχείο επιφάνειας
εξέταζε μόνο το βάθος των μαχητών
από την πλευρά του πολεμιστή
που ήξερε να προστατεύει τους δικούς του
από τις επιθέσεις της βαρβαρότητας.
Ήταν μια διακλάδωση στον κόσμο της Διδασκαλίας.
Δεν του είχε δημιουργήσει νοητικό σοκ
διότι ήταν η κοινή συνέχεια της σκέψης
στη διάρκεια της Χρονοστρατηγικής.
Ήταν όμως η απόδειξη
ότι δεν ήταν εντελώς μόνος
στον αγώνα της Ανθρωπότητας
αφού υπήρχαν στον κόσμο
δίκαιοι μαχητές που σεβόντουσαν
τη Διδασκαλία γιατί ήξεραν ότι ήταν
προστασία της Ανθρωπότητας.