61805 - Θρησκευτικές λεπτομέρειες

Ν. Λυγερός

Η έμφαση στα θαύματα
ήταν μία απλοποίηση
στα όρια του εκφυλισμού
αν δεν υποστηριζόταν από βαθιές γνώσεις.
Αλλά η επιλογή τους δεν ήταν μόνο θέμα θρησκείας.
Υπήρχαν και στοιχεία βαθιάς πίστης
που ήθελε να διασχίσει τους αιώνες
και να ξεπεράσει τη λήθη.
Η μελέτη των θρησκευτικών λεπτομερειών
έδειχνε μερικά χαρακτηριστικά
που δεν εντόπιζαν αυτοί που έλεγαν
ότι πίστευαν
αλλά μόνο οι πιστοί.
Η Διδασκαλία λειτουργούσε καταλυτικά
κι επέτρεπε την πρόσβαση στην ουσία.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα
την ενίσχυση των μαχητών
που δεν παρέμεναν στα ρηχά.
Ανακάλυπταν σιγά σιγά
το βάθος της πίστης
και καταλάβαιναν
γιατί ήταν τόσο εχθρικά
τα ριζοσπαστικά συστήματα
διότι αντίκριζαν
στοιχεία της Ανθρωπότητας.