61852 - Η αναγνώριση

Ν. Λυγερός

Αυτό που δεν πίστευαν
έγινε πραγματικότητα.
Ο θύτης το αναγνώρισε.
Η γενοκτονία είχε ιστορία.
Ήταν μια νέα σύνθεση
για την Ανθρωπότητα.
Ένα ακόμα πλήγμα
για τη βαρβαρότητα που είχε γενοκτονήσει
τους Namas και Hereros…
Ήταν μια απόδειξη ότι η βαρβαρότητα
μπορούσε να νικηθεί
χάρη στη θυσία και τη μνήμη των αγωνιστών.
Στη σύνθεση έβαλε
τη χαρακτηριστική νότα
για να ξέρουν οι περίεργοι και οι παράξενοι
ότι ήταν μέσα του
και σε αυτόν τον αγώνα
από την πρώτη στιγμή
που τους έμαθε
την ύπαρξη της ξεχασμένης γενοκτονίας.
Και τώρα υπήρχε και το θέμα της αποκατάστασης.
Δεν ήταν μόνο μνήμη
ούτε μόνο συμβολικό:
Η αναθεμελίωση θα άρχιζε
με την αποκατάσταση.