61861 - Η πολλαπλή σωτηρία

Ν. Λυγερός

Δεν έπρεπε να σωθούν μόνο μερικοί αθώοι.
Δεν ήταν μόνο μία διάσωση
που ήταν απαραίτητη
αλλά μία πολλαπλή σωτηρία.
Γι’ αυτόν τον λόγο
έπρεπε να πολλαπλασιαστεί
η δράση των Δίκαιων.
Ήταν σαν το εμβόλιο
δεν ήταν το ίδιο
αλλά η ίδια ουσία.
Ο αγώνας της Ανθρωπότητας
ενάντια στην πανδημία
είχε πια προτεραιότητα
γιατί άγγιζε τους πάντες
χωρίς εξαίρεση
σε όποια κοινωνία και να ήταν.
Ο λόγος είχε αυτή την ιδιότητα
ήταν μοναδικός
αλλά πολλαπλασιαζόταν
για ν’ ακουστεί παντού.
Άλλωστε αυτόν τον πολλαπλασιασμό έκαναν
τα Ευαγγέλια
και όλα τα ιερά κείμενα
που αγαπούσαν τους αθώους
της Ανθρωπότητας.