61863 - Η νέα πράξη

Ν. Λυγερός

Δεν έφτανε που είχε προκαλέσει τον πόλεμο,
η βαρβαρότητα ήθελε
να επεκταθεί ακόμα περισσότερο
γιατί είχε μέσα της το απωθημένο
της ένωσης μέσω παρανομίας.
Έτσι κάθε πρόσχημα
ήταν μια δυνατότητα
να καταπατήσει ακόμα πιο βαθιά
την πατρίδα των αθώων
και αυτή χρειαζόταν
μια έμπρακτη βοήθεια
γιατί δεν μπορούσε
να προστατευτεί από μόνη της
διότι είχε μόνο μια εξάρτηση
που την είχε
και πάλι εγκαταλείψει
στην βαρβαρότητα
όπως είχε κάνει πριν από ένα αιώνα
διότι δεν ήταν αξιόπιστη
και κοίταζε αποκλειστικά
τα συμφέροντά της
χωρίς να υπολογίζει
κανένα ανθρώπινο κόστος
ακόμα κι αν θα πέθαινε
ένας ολόκληρος λαός.