61878 - Η βρομερή κοινωνία

Ν. Λυγερός

Η βρομερή κοινωνία
δεν είχε ποτέ ενοχές
όσα εγκλήματα κι αν κάλυπτε
μέσα στο παρόν.
Και δεν άλλαζε γνώμη όσο δεν είχε κόστος.
Αυτό μόνο η στρατηγική μπορούσε
να το προκαλέσει
και να δημιουργήσει μια βαθιά πληγή
στο σύστημα της βαρβαρότητας.
Γι’ αυτό ήταν τόσο σημαντικό
να αποκτήσουν θεμελιακές γνώσεις
για ν’ αντέξουν τις επιθέσεις
χωρίς να πεθάνουν
για να σώσουν τους άλλους
που δεν τις είχαν ακόμα.
Διότι η βαρβαρότητα βασιζόταν
στην άγνοια των ανθρώπων.
Και αυτό φαινόταν με τον πιο τρανό τρόπο
και για τον αγώνα της Ανθρωπότητας
για το εμβόλιο της ελευθερίας.
Λες και η βαρβαρότητα
ήθελε να πεθάνει
κάθε αθώος
λόγω πανδημίας
και αδιαφορίας.