61889 - Μικρά θεμέλια

Ν. Λυγερός

Η σύνδεση ήταν άμυνα.
Το κόψιμο ήταν απαραίτητο στην επίθεση.
Η ζωή είχε ανάγκη δύο μάτια τουλάχιστον.
Ο θάνατος ήταν στόχος και ήττα.
Η νίκη δεν απαιτούσε τον θάνατο του άλλου.
Η εισβολή δεν ήταν απαραίτητα βάρβαρη
γιατί ήταν και μορφή αντεπίθεσης
της Ανθρωπότητας.
Η μείωση ήταν τεχνική για να σωθούν
περισσότεροι αθώοι.
Η γωνία ήταν χρυσή,
η πλευρά ασημένια
και το κέντρο δημόσιος κήπος.
Έτσι άρχισαν να εφαρμόζουν τα μικρά θεμέλια.