61916 - Πολιορκητικά Δικαιώματα

Ν. Λυγερός

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου
ήταν πολιορκητικά.
Έπρεπε να διεκδικούνται
για να ζήσουν.
Κανείς δεν τα έδινε σε κανένα
στις κοινωνίες της αδιαφορίας.
Δεν ήταν αποτέλεσμα
των μοιρολογιών
αλλά αγώνα ανθρωπιάς.
Κι αυτός ο αγώνας αφορούσε
και τους μικρούς ανθρώπους
αφού η βαρβαρότητα ήταν ικανή
να τους εξοντώσει
και να τους εκμεταλλεύεται
για να πετύχει τους στόχους της.
Έτσι το Δικαίωμα Ζωής
ήθελε και αυτό προστασία.
Διότι οι τρομοκρατικές οργανώσεις
δεν είχαν κανένα ενδοιασμό
για να σκοτώσουν ανθρώπους
άμεσα και έμμεσα
με τη δράση τους
μόνο και μόνο για να πετύχουν
βάρβαρους στόχους.