61917 - Ζωή στην πράσινη γραμμή

Ν. Λυγερός

Οι αθώοι δεν ήξεραν καν
ότι υπήρχε ζωή στην πράσινη γραμμή.
Ενώ εκεί βρισκόταν ολόκληρα χωριά.
Έτσι αυτή η ανακάλυψη τους έδειχνε
ότι η πράσινη γραμμή
δεν ήταν νεκρή
αλλά αντιθέτως ζωντανή
που λειτουργούσε ως προετοιμασία
για την πλήρη απελευθέρωση.
Έπρεπε να πείσει όχι μόνο τους δικούς του
αλλά και τους κατοίκους
για να ενισχυθεί η διαδικασία
απελευθέρωσης.
Τα όρια άλλαζαν
και χάρη στην αξιοποίηση
της πράσινης γραμμής
σε μεγάλο βαθμό
χάρη σε μια νέα δυναμική.
Διότι η παθητική μορφή
δεν έφερνε νέα δεδομένα
για την απελευθέρωση.
Έπρεπε λοιπόν να λειτουργήσει
καταλυτικά για να φανεί το έργο
σε όλους ακόμα και στους πιο άσχετους
με τη Χρονοστρατηγική.