61927 - Στρατόπεδα γενοκτονίας

Ν. Λυγερός

Όλοι ήξεραν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης,
λίγοι φανταζόντουσαν τα στρατόπεδα θανάτου,
ακόμα πιο λίγοι κατανοούσαν τον στόχο
των στρατοπέδων γενοκτονίας.
Η συγκέντρωση δεν σκότωνε απαραίτητα.
Ο θάνατος δεν αφάνιζε αναγκαία.
Αλλά η γενοκτονία έσβηνε τα πάντα.
Τουλάχιστον αυτός ήταν ο στόχος της.
Και αυτό θα γινόταν αν δεν υπήρχε αντίσταση.
Όμως η επινόηση της έκφρασης
στρατόπεδο γενοκτονίας
ήταν ακόμα πιο ανθρώπινη.
Και γι’ αυτό στα Δικαιώματα της Ανθρωπότητας
υπήρχε το δικαίωμα της προστασίας
ενάντια στη βαρβαρότητα.
Ήταν θεμελιακό για τη συνέχεια και τη διάρκεια.
Έπρεπε λοιπόν να μαθευτεί η έκφραση.
Για να κατηγορηθούν και καταδικασθούν
οι χώρες που είχαν
στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Αυτό έγραψε και το έστειλε σε όλους
να το διαδώσουν
για να σωθούν οι αθώοι
πριν γίνουν θύματα
βαρβαρότητας.