61933 - Η αναζήτηση του παρελθόντος

Ν. Λυγερός

Ήταν παράξενο γι’ αυτόν να υπάρχουν άτομα
χωρίς ιστορία.
Κι όμως τα έβλεπε.
Ήταν περίεργο να ζουν μόνο σε μία γεωγραφία.
Δεν έβλεπαν από τον Χρόνο παρά μόνο μια φλούδα
και αυτήν την πετούσαν
γιατί τους φαινόταν άχρηστη.
Ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό αυτό το φαινόμενο
με τα άτομα που προερχόταν οικογενειακά
από επιζώντες γενοκτονίας.
Διότι δεν μπορούσαν να κάνουν τη σύνδεση
και προσπαθούσαν να αφανίσουν
το ίδιο τους το παρελθόν.
Υπήρχαν και τα άλλα που έλεγαν ότι πάλευαν
για την αναγνώριση
αλλά αυτός έβλεπε ότι για αυτούς ήταν μόνο
ένα οικογενειακό πρόβλημα,
δεν βοηθούσαν σε τίποτα
στην ιστορία της Ανθρωπότητας.
Ήταν απλώς μια κοινωνική προσέγγιση
μιας οικογενειακής σαπουνόπερας
όπου αρχικά υπήρχε ένα σοβαρό πρόβλημα
που εκφυλιζόταν στη συνέχεια
λόγω απουσίας βαθύτητας.
Δεν υπήρχε αναζήτηση του παρελθόντος.