61946 - Η βοήθεια της βοήθειας

Ν. Λυγερός

Όσο απίστευτο κι αν φαινόταν
η βοήθεια της βοήθειας
προκαλούσε αλλαγές
και σε αυτούς που την παρείχαν
ήταν λοιπόν ένας τρόπος
να αλλάξει έμμεσα και αυτούς που υπέφεραν
βοηθώντας τον να σηκώσει άλλους.
Το έβλεπε στο πρόσωπό τους
που ήταν πιο φωτεινό
γιατί συμμετείχαν επιτέλους στον αγώνα
ακόμα και στο δικό τους επίπεδο.
Αυτό ήταν σημαντικό
γιατί έτσι δεν έπεφταν
στην παγίδα της βαρβαρότητας.
Αυτό δεν το έβλεπαν οι ειδικοί
που κοίταζαν μόνο μια ψυχή
αλλά όχι μια συλλογή ψυχών.
Η ολιστική προσέγγιση
επέτρεπε και αυτές τις αλλαγές φάσης
που είναι όχι μόνο απρόβλεπτες
αλλά και απίθανες
για όσους δεν ξέρουν
πώς λειτουργεί
η Αγάπη της Ανθρωπότητας.