61959 - Το μυστικό δάσος

Ν. Λυγερός

Η κοινωνία δεν τολμούσε να μπει στο μυστικό δάσος
γιατί δεν έλεγχε τα πάντα εκεί.
Φυσούσε ο άνεμος της ελευθερίας
όπου κι να πήγαιναν
και αυτό τους φόβιζε.
Το δόγμα τους δεν ήταν ικανό να μπει μέσα στο δάσος.
Οι κορμοί του δάσους ήταν κίονες
που σήκωσαν τον τρούλο του ουρανού.
Εκεί δεν υπήρχε σύστημα μόνο πίστη.
Και κανείς δεν μπορούσε να υποστηρίξει
τη θρησκεία της βαρβαρότητας
που καταπατούσε τους ανθρώπους.
Το μυστικό δάσος ήταν ναός πίστης.
Εκεί η προπαγάνδα του συστήματος
δεν λειτουργούσε
γι’ αυτό και το απέφευγαν οι φαρισαίοι
που μιλούσαν για το κενό
και οι γραμματείς που έσβηναν την ιστορία
για να γράψουν το δογματικό κενό.
Στο μυστικό δάσος φάνηκαν
οι αγιογραφίες πάνω στους κορμούς.
Δεν ήταν μέρος για εικονοκλάστες
διότι το βασίλειο του ουρανού
το είχε αγγίξει.