61960 - Αγώνας σε όλα τα μέτωπα

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας για την πανδημία γινόταν σε πολλά μέτωπα
και σε όλα τα σημεία της Γης.
Διότι η βαρβαρότητα μπορούσε να χτυπήσει παντού
και χωρίς έλεος για τους αθώους.
Δεν υπήρχαν μόνο τα κλασικά γεωπολιτικά χτυπήματα,
υπήρχε και αυτό που άλλαζε σε βάθος τα δεδομένα.
Ένιωθε ότι οι ανάγκες είχαν πολλαπλασιαστεί
διότι τα μέτωπα είχαν πολλαπλασιαστεί.
Το πρόβλημα ήταν πια τοποστρατηγικό
λόγω των σχέσεων.
Έτσι προετοίμαζε τους δικούς του για το χρονοστρατηγικό μέλλον
επειδή τα ίχνη ήταν ήδη μπροστά του
ακόμα κι αν δεν φαινόταν σε όλους.
Η τοποστρατηγική με τέτοια εμβέλεια
άγγιζε τη βαθύτητα της χρονοστρατηγικής.
Το θέμα θα είχε διάρκεια
και δεν ήταν στιγμιότυπο
της ζωής της Ανθρωπότητας.
Οι μεταλλάξεις το είχαν ήδη αποδείξει
με τον τρόπο τους.
Δεν εξέταζε τι γινόταν μόνο σε μια περιοχή
αλλά σε όλο τον κόσμο
γιατί όλοι είχαν σημασία
για την Αγάπη της Ανθρωπότητας.