61964 - Το έγκλημα του κόμματος

Ν. Λυγερός

Το έγκλημα του κόμματος
είχε καταστρέψει το έθνος
για να σωθεί η ιδεολογία του.
Η κόκκινη βαρβαρότητα είχε τεμαχίσει τη γη
για να την προσφέρει στην άλλη βαρβαρότητα
που υπηρετούσε την ημισέληνο.
Η ανάλογη βαρβαρότητα είχε ανταλλάξει
τους πληθυσμούς σαν να ήταν έπιπλα.
Αλλά οι πολιτισμοί ήταν ακίνητα
και όχι κινητά.
Η ανταλλαγή πληθυσμού
ήταν πράξη βαρβαρότητας.
Δεν έλυνε κανένα πρόβλημα
αντιθέτως έβαζε τον ζυγό του κόμματος
πάνω σε κάθε κεφάλι
που είχε υποστεί αυτό το έγκλημα
με όλη την οικογένειά του.
Αυτό το έγκλημα είχε πολλαπλές ουρές
και ήταν αυτό που εξηγούσε
και την διεξαγωγή του πολέμου.
Οι δύο βαρβαρότητες είχαν πάλι ενωθεί
για να συνεχίσουν τις απαραίτητες εργασίες τους
κατά των μικρών εθνών
λες και ήταν μυρμήγκια
για τις μπότες του κόμματος.