61973 - Η δύναμη των σχέσεων

Ν. Λυγερός

Οι επαφές δημιουργούσαν τριβές
και αυτές φθορές
γι’ αυτό οι επαφές υπάρχουν στον χώρο
με μηδενική απόσταση
και δεν άντεχαν τον χρόνο.
Ενώ οι σχέσεις είχαν ανθεκτικότητα
αφού δεν ήταν εξαρτημένες
από την απόσταση.
Γι’ αυτό τον λόγο μπορούσε να ζήσει
εντός του χρόνου
για να μεταμορφωθούν σε δεσμούς.
Έτσι η Ανθρωπότητα
βασιζόταν πάνω στις σχέσεις
και όχι στις επαφές.
Ενώ η βαρβαρότητα αναζητούσε
τις επαφές και στις καταγραφές τους
για να υπάρχει εξάρτηση
για να είναι κάτω από τον ζυγό της
τα άτομα που πίστευαν σε αυτές
γιατί τα κάρφωνε στον τοίχο της
και τα χτυπούσε κοινωνικά
όποτε ήθελε
χωρίς λόγο, αυθαίρετα, τυχαία
για να δείξει την ισχύ της με τον εκφοβισμό.
Όμως η δύναμη των σχέσεων είχε φως.