61974 - Οι μικροί λαοί

Ν. Λυγερός

Οι μικροί λαοί είχαν συνεχώς τριβές
λόγω της παρουσίας μεγάλων κοινωνιών
δίπλα τους.
Είχαν ανάγκη από προστασία
και αυτή μπορούσε να έρθει
μόνο από τις σχέσεις
όχι από τις επαφές.
Όσοι εγκλωβίζονταν στις γενοκτονίες τους
ήταν καταδικασμένοι να ζήσουν
διχοτομήσεις, επιμερισμούς
ακόμα και ανταλλαγές πληθυσμών
αν δεν ήταν θύματα γενοκτονίας.
Αυτό έβλεπε σε βάθος χρόνου
με το βλέμμα της Ανθρωπότητας
γι’ αυτό έπρεπε να ζήσουν
πέρα της περιοχής
για να μην πεθάνει το έθνος.
Το είχε δει από κοντά
και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
τόσο στην Genève
όσο και στη New York.
Αλλά και στη γειτονιά
του Manhattan.
Ο μικρός κόσμος
ο μέγας.