61986 - Τα ζωτικά σημεία

Ν. Λυγερός

Τα ζωτικά σημεία του αντιπάλου
ήταν θανατηφόρα αν έπαιζες πρώτος.
Και το αντίστροφο λειτουργούσε.
Οι δίκαιοι ήταν ζωτικά σημεία
της Ανθρωπότητας
και οι αθώοι πέτρες της.
Όλα είχαν σημασία
πάνω σε αυτό το παράξενο ψηφιδωτό
που είχε τόση δυναμική
εντός του φαινομενικού στατικού κόσμου.
Το ήξερε και η βαρβαρότητα
ακόμα και στο πιο χαμηλό επίπεδο.
Έτσι ο βάρβαρος ήταν ικανός
να προσφέρει αγελάδα
στους έποικους στα κατεχόμενα
και να σκοτώσει αγελάδα
για να διώξει μια γριά.
Δεν ξεχνούσε ποτέ
τις τεχνικές της γενοκτονίας
αφού το σύστημα
τις θεωρούσε αποτελεσματικές.
Αυτό του θύμισε έναν καθηγητή φυσικής
που έλεγε αυτή η μέθοδος ήταν λανθασμένη
αλλά και γρήγορη.
Έτσι ήταν και η γενοκτονία.