61987 - Το δόγμα του ψέματος

Ν. Λυγερός

Αν το δόγμα του ψέματος
λειτουργούσε τόσο αποτελεσματικά
ήταν λόγω ευκολίας διάδοσης.
Αν οι φαρισαίοι ήταν τόσο σίγουροι
ήταν επειδή θεωρούσαν
ότι είχαν νικήσει ακόμα και τον Χριστό.
Και τώρα είχαμε άλλους φαρισαίους
του ακραίου δόγματος
που θεωρούσαν ότι ήταν
πιο σωστοί και από τον Χριστό
επειδή είχαν τα δικά τους κείμενα
που δήλωναν απαγορεύσεις
που δεν είχε πει.
Ήταν όμως ψέμα.
Κατά βάθος το ήξεραν.
Αλλά ήταν τόσο βολικό
που δεν μπορούσαν να κρατηθούν
και κατηγορούσαν τους πάντες
για το τίποτα.
Το δόγμα του ψέματος στο μεγαλείο του.
Αυτό έβλεπε σε αυτά τα συστήματα
που προστάτευαν περισσότερο
το δόγμα τους
παρά την Ανθρωπότητα.