62011 - Οι καρεκλοπόδαροι

Ν. Λυγερός

Οι καρεκλοπόδαροι ήταν υπεύθυνοι
για πολλά εγκλήματα.
Και ο λόγος ήταν απλός.
Το δόγμα τους ήταν πιο σημαντικό
από την πραγματικότητα
στα μάτια τους.
Ήταν εγκλωβισμένοι μέσα στη θρησκεία τους
και νόμιζαν ότι ήταν πίστη.
Δεν έβγαιναν από το βόλεμά τους
αλλά είχαν άποψη για όλα.
Δεν είχαν δώσει ποτέ
κανέναν αγώνα.
Ενταγμένοι έως το κόκαλο
εντός της κοινωνίας
οι καρεκλοπόδαροι ήταν
είτε θρήσκοι είτε κομματικοί
αλλά ποτέ πιστοί
γιατί θεωρούσαν ότι είχαν πάντα δίκιο.
Η ύπαρξή τους ήταν καθορισμένη
μόνο με κανόνες,
δεν ήξεραν τι ήταν συμβουλές
και δεν ήθελαν ν’ αλλάξουν
με τίποτα
την κενή τους ύπαρξη.