62013 - Οι μεγάλοι δράκοι δεν πεθαίνουν

Ν. Λυγερός

Μπορούσε η βαρβαρότητα
να κάνει πολλές εκτιμήσεις
αλλά δεν ήταν ικανή να φανταστεί
ότι οι μεγάλοι δράκοι δεν πεθαίνουν
και αυτοί ήταν σε θέση
που έσωζε πέτρες
που ήταν κανονικά καταδικασμένες.
Τα άτομα του δόγματος
δεν είχαν φαντασία
γιατί αυτή δεν προβλεπόταν
στους κανόνες που ακολουθούσαν.
Υπήρχαν σε μια θρησκεία των κανόνων
και δεν ζούσαν στην αγάπη.
Θεωρούσαν ως φαρισαίοι
ότι είχαν το δικαίωμα
να καταδικάσουν οποιονδήποτε
που διαφωνούσε μαζί τους
αλλά είχαν ένα σοβαρό πρόβλημα
με τους μεγάλους δράκους
όσες πέτρες
και να έβαζαν
για να μειώσουν τους βαθμούς ελευθερίας
γιατί τα μάτια τους
δεν ήταν ποτέ κλειστά.